شبکه بهداشت و درمان نکا
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
br ENGLISH
  بازديد آقاي دكتر خانجاني ازكلينيك تخصصي و فوق تخصصي طوبي در مورد بررسي انتقال كلينيك تخصصي بيمارستان امام حسين(ع) مورخ 17-5-96 بازديد آقاي دكتر خانجاني ازكلينيك تخصصي و فوق تخصصي طوبي در مورد بررسي انتقال كلينيك تخصصي بيمارستان امام حسين(ع) مورخ 17-5-96
  دكتر عليرضا خانجاني مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا از كلينيك تخصصي و فوق تخصصي طوبي به جهت انتقال كلينيك تخصصي بيمارستان امام حسين ( ع ) به اين كلينيك بازديد كردند و توصيه هاي لازم درجهت تسريع اين امر به مسئول كلينيك متذكر شدند . قابل ذكر است اين انتقال به جهت افزايش فضاي فيزيكي بيمارستان امام حسين (ع ) و هم چنين خدمات دهي بهتر به مراجعه كنندگان كلينيك طوبي مي باشد .
  1396/05/20
  برگزاري اردوي يك روزه كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا برگزاري اردوي يك روزه كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا
  در روز چهارم خرداد 96 جمعي از پرسنل شبكه بهداشت و درمان به همراه سرپرست شبكه به مناسبت گراميداشت روز سوم خرداد (آزاد سازي خرمشهر)به منطقه كوهستاني ....
  1396/03/09
  بازديد سرپرست شبكه بهداشت و درمان از پروژه ساخت خانه بهداشت استخرپشت بازديد سرپرست شبكه بهداشت و درمان از پروژه ساخت خانه بهداشت استخرپشت
  بازديد سرپرست شبكه بهداشت و درمان از پروژه ساخت خانه بهداشت استخرپشت و بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز بهداشتي درماني استخرپشت و سوچلما
  1396/03/09
  شبكه بهداشت ودرمان نكاء
  دسترسی ویژه
  خدمات مردمی
  Powered by DorsaPortal